Adatkezelés pályázóknak

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a SOLLIS PergolaPark Kft-hez e-mailben beküldött pályázati anyagát a társaság HR részlege kezeli.
Pályázati anyagának áttekintése során megismerjük, s egyben kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat, iskolai végzettségét, szakmai tapasztalatát, releváns képességeit. A pályázati eljárás során esetenként áttekintjük a közösségi oldalakon az Ön által közzétett, a betöltött munkakör szempontjából releváns információkat is.


Személyes adatainak jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet pályázati anyagának beküldésével, ráutaló magatartása folytán 30 napig megadottnak tekintünk.


Amennyiben életrajzát egy konkrét, meghirdetett pozícióra való jelentkezésként küldte el hozzánk, tájékoztatjuk, hogy az interjúk lebonyolítását követően a pályázati eljárás minden résztvevőjét értesítjük, legkésőbb a pályázatok beérkezésének határidejét követő 30. napig. Ezt követően -, amennyiben a munkakört nem Ön nyeri el, pályázati anyagát megsemmisítjük.
Amennyiben kéri a pályázati eljárás lezárulását követően beküldött anyagának, adatainak megőrzését, kérjük hozzájáruló nyilatkozatát, melyről az oldal alján nyilatkozhat. Ebben az esetben képzettségének, tapasztalatának megfelelő munkakör felmerülése esetén értesítjük Önt. Amennyiben Ön nem egy konkrét pozíciót pályázott meg életrajza elküldésével, szintén kérjük, hogy adja hozzájárulását, hogy anyagát, adatait megőrizhessük és az Ön életrajzának megfelelő pozíció felmerülése esetén értesíthessük. Ha nem konkrét, meghirdetett pozíciót pályázott meg, csak abban az esetben kap tőlünk értesítést, amennyiben állást tudunk Önnek ajánlani.

Önnek lehetősége van adatai módosítását, törlését, kezelésének korlátozását kérni, melyet az allas@sollis.hu e-mail címen tehet meg. Ezen az elérhetőségén tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, illetve vonhatja vissza adatkezelési hozzájárulását. Adatai kezelésével kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu

    A fenti tájékoztatót tudomásul vettem